BLESSINGS AND BEST WISHES

Saturday, September 15, 2012

Hindi English


 • Abb  now/ aaj  today  /  kal today,tomorrow/bur full
 • kub when/yeh this/naam name/aap   you/ ghar house/
 • raath night/ saath seven and alongwith/baath word/
 • gayyi cow/ aaayi income/ aaam mango/kaam work/
 • yeak one/ chayyi tea/ jayi victory/kapda cloth/ ladka boy/
 • pathla thin/kamra room/ samay time/wakth time/laayak fit
 • inaam gift.tips/saamaan thing/ sapna dream/ namak salt/
 • kalam pen/aahaar food/ kaarun reason/ cause/kaaguz paper
 • Thaalaab pond,tank/ thalwar sword/ lugbug nearly/
 • pachpun 55/ jalpaan breakfast/ akhbaar newpaper/
 • sahaayak helper/ saam evening/ hawa wind,air/ baadhal cloud
 • haftha week/ mangal waar tuesday/uper above on/ bahar out,outside
 • makaan house/mahal palace/ dharwaja door/ bhaag garden/
 • barthun vessel/ cup cup/ aag fire/ aangun courtyard/ mathaa mother
 • baap father/ naanaa maternal grand father/ mother's father/
 • Dhaadha  paternal father  father's father/
 • maamaa uncle/ ladka boy/ anand happiness/ aaawaaz voice/sound
 • mun mind/

No comments:

Post a Comment